St. Augustine's School, Kalimpong

 
Select your name and enter your password.

 
Class 1 B
1 Aahwaanith Rai
2 Aarav Chhetri
3 Ayaan Raj Pradhan
4 Abhiraj Prasad
5 Abin Pradhan
6 Akshat Sharma
7 Alen Rai
8 Anirvan Gurung
9 Arsh Lama
10 Ashvath Thapa
11 Atharva Chaurasia
12 Avigyan Thapa
13 Calvin Rai
14 Chozen Gurung [N]
15 Darius Bal
16 Elnathan Lepcha
17 Ethan Heinrich Tamang
18 Harsheet Singh
19 Harshit Thapa
20 Ishant Golyan
21 Ishant Pradhan
22 Jaden Hansel Lama [N]
23 Kavyansh Mukhia
24 Krushan Rai
25 Manish Pradhan
26 Navadit Subba
27 Navagyalbo Yonzone
28 Panchal Rai
29 Phurba Dorjee Sherpa
30 Raunak Prasad
31 Rewat Chaudhary
32 Rishin Ghosh
33 Ruthvik Rai [N]
34 Sahoar Ethan Lepcha
35 Shaurya Chatterjee [BD] [N]
36 Shidh Pradhan
37 Shourya Das Mohapatra
38 Sidharth Chettri
39 Tenzin Tsechung Bhutia
40 Virat Thapa
41 Vishista Mukhia
42 Yash Chaurasia
43 Ephrain Giovanni