St. Augustine's School, Kalimpong

 
Select your name and enter your password.

 
Class 2 B
1 Aamon Pradhan
2 Aarav Gurung
3 Abhisek Kumar Chaurasia
4 Abhisek Limboo
5 Abner Tamang
6 Adrash Bhujel
7 Akashit Kharka [BD]
8 Akshat Chettri
9 Aldrin Lepcha
10 Arnab Pariyar
11 Arshavin Roka
12 Austin John
13 Avyaan Sood
14 Azaan Zidan Ahmed
15 Bedant Sharma
16 Bikranta Kalikotay
17 Chhedup Tamang [BD]
18 Dikshant Sharma
19 Evan Choudhury
20 Kairav Tshewang Lama
21 Kenneth Rasaily
22 Leewang Tamang
23 Meewangyal Yonzone
24 Mrinal Bhujel [N]
25 Nathaniel Rhys Bhutia
26 Nawang Wangchuk Bhutia
27 Phanor Basi
28 Pratick Pradhan
29 Raghav Pradhan
30 Raphael Simick
31 Rayan Sharma
32 Riyaz Rai
33 Saksham Gurung
34 Salvin Rai
35 Sanskaar Gurung
36 Shriyans Rai
37 Siddharth Rasaily [N]
38 Subodh Biswakarma
39 Syed Aabis Alam [N]
40 Uzayr Ahmed Mundia
41 Yoghya Sakil Bhujel