St. Augustine's School, Kalimpong

 
Select your name and enter your password.

 
Class 5 A
1 Aagen Marian Lepcha
2 Aayan Ahmed Sultan
3 Abhiraj Chettri
4 Adesh Chhetri
5 Aditya Chhetri [N]
6 Aditya Rai [BD]
7 Alvin Chhayenglung Subba
8 Ankush Mukherjee [BD]
9 Anmol Chhetri
10 Arnav Chhetri
11 Arpit Thapa
12 Aryan Pradhan
13 Ashif Riyaz Ansari
14 Ashwin Chettri
15 Awiral Mangrati
16 Ayush Gupta
17 Baivab Ghosh
18 Chedup Lama
19 Chewang Tamang
20 Deepraj Gupta
21 Dhairay Bansal Agarwal
22 Gaacho Lepcha
23 Gaenon Lepcha
24 Jachin Victor Pradhan
25 John Sapkota
26 Joshua Adarsh Moktan
27 Kalzang Choppel Lepcha
28 Karma Chopel Lama [BD]
29 Leezong Lepcha *
30 Mannat Pradhan
31 Nayan Chettri
32 Nimrodh Lepcha
33 Palden Lepcha
34 Pemasang Gurung
35 Pragyan Mukhia
36 Pratik Pradhan [BD]
37 Pratik Subba
38 Priyash Giri [BD]
39 Rahul Bishunkey
40 Rijul Sharma
41 Sahil Rai
42 Saksham Karki Doli
43 Sanskar Pradhan
44 Sayaan Khawas
45 Selvin Lepcha
46 Siddhant Sharma
47 Sonam Chopel Bhutia
48 Sukshm Biswakarma
49 Swaroop Rai
50 Tanjum Subba
51 Tshedruk Tamang
52 Udeshya Tamang [BD]
53 Vardhan Chhetri
54 Yubsam Chettri