St. Augustine's School, Kalimpong

 
Select your name and enter your password.

 
Class 5 C
1 Abheek Chhettri
2 Abhivhawa Yonzone
3 Aditya Chettri
4 Adorn Punu Lepcha [BD]
5 Adrin Frank Lepcha
6 Alivin Rai
7 Anirudh Chettri [BD]
8 Aron Baraily [N]
9 Aryan Kumar Singh
10 Avasyu Rai
11 Avinav Gurung
12 Ayaan Hussain
13 Ayaan Thapa [BD][N]
14 Babang Apang [BD]
15 Bibesh Subba
16 Biraj Poudyal
17 Calab Ryan Lama
18 Dedipya Bhujel [BD]
19 Devam Chettri
20 Ekaraj Khawas
21 Evan Thapa
22 Jampa Sherap Sherpa [BD] [N]
23 Jayant Chhetri
24 Jigmee Dorjay Bhutia
25 Johanan Subba
26 Leehu Mili
27 Leemin Bhutia
28 Lomesh Chettri
29 Nehal Pariyar
30 Norgain Lepcha
31 Pema Norzang Bhutia
32 Pragyan Chettri [BD]
33 Pranik Chettri
34 Rigden Bhutia
35 Rufus Soam Lepcha
36 Sakcham Thapa
37 Sankalp Rai
38 Satyam Chettri
39 Shiddarth Chettri
40 Shreejan Thapa
41 Shrevin Lepcha Sitling
42 Shreyas Sharma
43 Sidharth Sharma
44 Soham Shah
45 Subham Rai
46 Swaraj Baraily
47 Tenzing Chokden Bhutia
48 Tenzing Gyurmey [BD]
49 Trishir Chettri [BD]
50 Vikrant Kumar [BD]
51 Viyan Dorji Lama
52 Yash Oraon [BD][N]