St. Augustine's School, Kalimpong

 
Select your name and enter your password.

 
Class 6 B
 
1 Aaron Moktan
2 Abhinav Chettri
3 Adarsh Prasad
4 Aditya Thapa
5 Akhil Gupta
6 Allan Gurung
7 Aniketh Chettri
8 Aniz Adrian Pariyar
9 Anmol Kalikotay
10 Arnav Pradhan
11 Arnav Shah
12 Ashwin Chhetri
13 Avayanth Chettri
14 Avik Raj Gupta
15 Bedant Bantawa Rai
16 Brihat Thapa
17 Cezaan Ali
18 Chogal Tamang
19 Dzongpen Lepcha
20 Edwin Lepcha
21 Esaac Subba
22 Griyash Rai
23 Gyurmed Namgyal Bhutia
24 Heshron Limboo
25 Ijib Balami
26 Joshua Lepcha
27 Jyerming Eathen Lepcha
28 Kartik Pandey
29 Kunzang Chopel Bhutia
30 Leon Limbu
31 Megh Basnett
32 Naitik Jindal
33 Nawang Tshering Tamang
34 Nishant Gurung
35 Pema Namgyal Lama 
36 Pragyan Subba
37 Prawesh Raj Shanker
38 Rapgyal Tshering Bhutia
39 Rayhen Rai
40 Rishikesh Sharma
41 Saksham Basnett
42 Sandesh Rai
43 Sarthak Roy
44 Siddharth Thapa
45 Sparsh Manger
46 Stephen Gurung
47 Subhawan Sundas
48 Swabhiman Shrestha
49 Tanishq Ghalay
50 Utsav Thapa
51 Wanchuk Tamang
52 Yashub Tamang