St. Augustine's School, Kalimpong

 
Select your name and enter your password.

 
Class 7 C
1 Aavash Rai
2 Aayan Khawas
3 Aayush Biswakarma
4 Aayush Dhar Chowdhury
5 Adiksit Bhujel
6 Aditya Kumar
7 Arijit Adhikari
8 Arman Tamang
9 Arnav Rai
10 Arogya Thapa
11 Arya Joydhar
12 Avash Chettri
13 Avnit Pradhan
14 Ayush Rai
15 Bedant Pradhan
16 Bishista Bikram Chhetri
17 Chewang THendup Lepcha
18 Dawa Gyatsho Bhutia
19 Dawa Phuntshog Bhutia
20 Drishtanta Rai
21 Gaius Azer Sompu
22 Gephel Tshering Bhutia
23 Gyaltshen Tamang
24 Kavyan Rai
25 Keshav Goyal
26 Leesong Lepcha
27 Leezong Lepcha
28 Mayank Pradhan
29 Nasib Sharma
30 Nivedan Chhetri
31 Pankaj Prasad
32 Pankaj Tamang
33 Phurba Tamang
34 Pratik Lepcha
35 Prayash Chettri
36 Prayodh Chhetri
37 Rigzen Dorjee Bhutia
38 Rihan Pradhan
39 Rinchen Dorjee Bhutia
40 Sahansh Gurung
41 Saideep Pradhan
42 Samrakshan Chettri
43 Shamik Chettri
44 Sherap Gyatso Lama
45 Shubham Mothey
46 Sparsh Tamang
47 Srijant Raj Pradhan
48 Stephen Lepcha
49 Subham Pradhan
50 Swayam Pradhan
51 Tanishq Raj Subba
52 Tenzi Yegha Bhutia
53 Vedant Mukhia
54 Vivansu Malla
55 Yash Jain