St. Augustine's School, Kalimpong

 
Select your name and enter your password.

 
Class 8 B
1 Abhisek Mahato
2 Adarsh Gurung *
3 Alexus Gurung *
4 Angles Bam Thakuri
5 Aniket Lama *
6 Annon Sunwar
7 Anubhav Basnett [BD] [N]
8 Anurup Rai
9 Arman Tirwa *
10 Ashwin Thapa
11 Avi Pradhan
12 Aviral Pradhan **
13 Ayush Thapa
14 Ayushman Baraily
15 Benayak Rai
16 Chewang Tamang
17 Chhitiz Gurung
18 Dawa Tshering Bhutia
19 Diwaker Pradhan [BD]
20 Gerrard Rai
21 Gourav Pradhan **
22 Jared Tamang 
23 Jatin Pradhan [BD]
24 Jerhumden Lepcha
25 Kamlesh Kumar [BD]
26 Khamsung Namgyal Bhutia [BD]
27 Kshitish Subba Limboo *
28 Lendup Simick Lepcha
29 Martin Lepcha
30 Mrinal Chhetri
31 Nima Tshering Bhutia
32 Pratik Sarki
33 Prawesh Subba
34 Rajdeep Pradhan
35 Raunak Rouniyar [BD]
36 Rayhan Lepcha
37 Ronald Rai
38 Sajal Chettri
39 Sakar Ghimiray
40 Saksham Kamal Pradhan
41 Saksham Thapa
42 Samin Asad Taseen [BD]
43 Satish Pradhan
44 Satyam Gurung
45 Shashank Shekhar Singh
46 Shaurya Pradhan
47 Shiwankar Rai
48 Sohan Thapa
49 Sonam Tamang  *
50 Sriyash Ojha **
51 Subham Kaul
52 Subham Thapa Mangar
53 Sumiran Gurung
54 Sushant Rai
55 Suyash Gurung
56 Sylvanus Lepcha
57 Tanish Agarwal
58 Tshering Gyachey Bhutia *
59 Utkarsh Sharma
60 Elijah Rai [BD] [N]