St. Augustine's School, Kalimpong

 
Select your name and enter your password.

 
Class 9 A
 
1 Abhash Tamang
2 Abhi Raaj Pradhan
3 Abhinav Chhetri
4 Adarsh Agrawal
5 Adin Elijah Yonzon
6 Alvin Lama
7 Aman Moktan 
8 Aniket Rai
9 Animesh Das Rai
10 Anirvan Thapa
11 Anmol Chhetri
12 Apil Lepcha
13 Apurba Gurung
14 Arshad Karim Bhutia
15 Aryan Thapa
16 Asim Paul Pradhan
17 Avdhesh Chhetri
18 Ayush Barla
19 Bibek Rai
20 Chimmy Dorjee Bhutia
21 Dawa Gyaltsen Goley
22 Gareth Joshua Tamang
23 Gyalchen Bhutia
24 Hriday Thatal
25 Inesh Thapa
26 Jason Sayokmi Rai
27 Karma Tamang
28 Keshav Agarwal
29 Krish Gupta
30 Lheewang Dhendup Bhutia
31 Nho Hang Chemjong
32 Nitesh Kumar Rai
33 Onesimus Tamang
34 Poingsa Limboo
35 Pranav Chhetri
36 Prashant Chamling
37 Pratik Chettri
38 Pratik Tamang
39 Rohan Agarwal
40 Rohan Pradhan
41 Rohan Raj Pradhan
42 Rounack Tirwa
43 Sachiv Subba
44 Sai Anugrah Rai
45 Samiran Pradhan
46 Saransh Thapa
47 Season Gurung
48 Shiloh Bhutia
49 Shivesh Gupta
50 Siddharth Shakya
51 Sonam Soloman Sada
52 Sujal Chettri
53 Sujal Rai
54 Sumit Rai
55 Trizin Phuntsok Bhutia
56 Vishek Nayak
57 Wangtchu Dukpa