St. Augustine's School, Kalimpong

 
Select your name and enter your password.

 
UKG B
1 Aarush Thapa [N]
2 Aayan Subedi
3 Androson Rai [N]
4 Anov Mukhia [N]
5 Antariksh Yehang Pradhan [N]
6 Arnav Chettri
7 Asesh Rai [N]
8 Atharv Rai
9 Chogayle Gurung [N]
10 Divyam Chhetri
11 Jared Adriel Subba
12 Kavish Raj Pokharel
13 Maayan Chettri [N]
14 Naivya Pradhan [N]
15 Nayen Chhetri
16 Nirvik Saha [N]
17 Nurag Lama Tamang [BD] [N]
18 Rajnish Sharma [N]
19 Rhythm Chettri [N]
20 Rhythm Rai
21 Ryaan Pradhan [N]
22 Shaurya Agarwal [N]
23 Smyan Thapa
24 Sriyansh Khawas
25 Tongdek Lepcha
26 Vivian James Rai [N]