St. Augustine's School, Kalimpong

 
Select your name and enter your password.

For password use your PIN number.

 

Class 4 C

1 Abheek Chhettri
2 Abhivhawa Yonzon  
3 Aditya Chettri
4 Adorn Punu Lepcha
5 Adrin Frank Lepcha   
6 Alvin Rai     
7 Anirudh Chettri
8 Aryan Kumar Singh
9 Avasyu Rai
10 Avinav Gurung
11 Ayaan Hussain
12 Babang Apang  
13 Bibesh Subba
14 Biraj Poudyal
15 Caleb Ryan Lama
16 Chaitanya Bikram Sen
17 Dedipya Bhujel
18 Devam Chettri
19 Ekaraj Khawas
20 Evan Thapa   
21 Jayant Chhetri  
22 Jigmee Dorjay Bhutia
23 Johanan Subba
24 Lazong Lama
25 Leehu Mili
26 Leemin Bhutia
27 Lomesh Chettri   
28 Nehal Pariyar
29 Norgain Lepcha
30 Pema Norzang Bhutia
31 Pragyan Chettri
32 Pranik Chettri
33 Rigden Bhutia
34 Rufus Soam Lepcha
35 Sakcham Thapa   
36 Sankalp Rai   
37 Satyam Chettri
38 Shaan Dutta
39 Shiddarth Chettri 
40 Shreejan Thapa
41 Shrevin Lepcha Sitling 
42 Shreyas Sharma
43 Sidharth Sharma   
44 Soham Shah  
45 Subham Rai  
46 Surya Sekhar Roy
47 Swaraj Baraily
48 Tenzing Chokden Bhutia
49 Tenzing Gyurmey
50 Trishir Chettri
51 Vikrant Kumar
52 Viyan Dorji Lama