St. Augustine's School, Kalimpong

 
Select your name and enter your password.

 

Class 5 C

1 Adarsh Prasad  
2 Ameya Milli [BD] [N]
3 Andrew Lepcha   
4 Aniketh Chettri  [R]
5 Anish Hingmang
6 Armaan Garg  
7 Arnav Shah
8 Ashraya Sherpa    
9 Ashutosh Subba
10 Avayanth Chettri [BD]  [N]
11 Avikshit Gurung
12 Chewang Tshering Tamang
13 Chogal Tamang
14 Dewansh Lamgaday
15 Dojin Karma Bhutia 
16 Dzongpen Lepcha
17 Ethan Munlom Phipon Lepcha
18 Gaurav Sharma [BD]  [N]
19 Griyash Rai
20 Gunz Bhandari  [BD] *
21 Harsh Gupta      [BD]  
22 Kartik Pandey
23 Kelzong Tamang
24 Kunsang Tamang 
25 Kunzang Chopel Bhutia 
26 Mihir Acharya
27 Nawang Phuntsok Bhutia
28 Nawang Tshering Tamang
29 Nityanandan Rai  *   *
30 Nogen Mangar  
31 Pema Namgyal Lama 
32 Prakul Basnet
33 Raghav Chettri
34 Rapgyal Tshering Bhutia 
35 Reyansh Naskar  [BD]  
36 Rigzin Choegyal Bhutia
37 Rishikesh Sharma
38 Saahir Kataria 
39 Sambhav Sharma
40 Sameeran Mani Pradhan
41 Sasank Chhetri  
42 Shreyash Rai  
43 Siddharth Thapa  [N]
44 Sidhant Biswakarma
45 Sidhant Pradhan
46 Stephen Gurung
47 Sugam Sharma  
48 Sujal Chhetri
49 Tanishq Ghalay  
50 Tenzing Pelbar Bhutia
51 Tushar Golyan
52 Wanchuk Tamang  
53 Wangchuk Bhutia
54 Wangyal Dukpa
55 Jyerming Eathen Lepcha