St. Augustine's School, Kalimpong

 
Select your name and enter your password.

For password use your PIN number.

 
Class 8 A
1 Abhash Tamang
2 Abhi Raaj Pradhan   [BD]
3 Abhinav Chhetri   [BD]
4 Abhinaya Khati   [BD]
5 Adarsh Agrawal
6 Adin Elijah Yonzon  *   *
7 Alvin Lama [BD] [N]
8 Aman Moktan  [BD] 
9 Aniket Rai  [BD]  
10 Animesh Das Rai
11 Anirvan Thapa
12 Anmol Chhetri
13 Anubhav Aryan  [BD]  *
14 Apil Lepcha
15 Apurba Gurung
16 Arshad Karim Bhutia
17 Aryan Thapa
18 Asim Paul Pradhan
19 Avdhesh Chhetri
20 Ayush Barla   [N]
21 Bibek Rai  [R]  *  *
22 Chimmy Dorjee Bhutia
23 Dawa Gyaltsen Goley  *  *
24 Gareth Joshua Tamang *
25 Gyalchen Bhutia
26 Hriday Thatal
27 Inesh Thapa   [BD]
28 Jason Sayokmi Rai  
29 Karma Tamang [N]
30 Keshav Agarwal
31 Krish Gupta  *
32 Kunal Sencheuri [BD] [N]
33 Lheewang Dhendup Bhutia  *  *
34 Nho Hang Chemjong
35 Nitesh Kumar Rai
36 Onesimus Tamang
37 Pooingsa Limboo   [BD]  *  *
38 Pranav Chhetri   [BD]
39 Prashant Chamling  * *  *
40 Pratik Chettri
41 Pratik Tamang  *
42 Rohan Agarwal
43 Rohan Pradhan  * *  *
44 Rohan Raj Pradhan  [BD]  
45 Rounack Tirwa
46 Sachiv Subba
47 Sai Anugrah Rai
48 Samiran Pradhan [BD]
49 Saransh Thapa
50 Season Gurung
51 Shiloh Bhutia  *  *
52 Shivesh Gupta
53 Siddharth  Shakya
54 Sonam Soloman Sada
55 Sujal Chettri  *  *
56 Sujal Rai  [BD] *
57 Sumit Rai   [BD]  *
58 Trizin Phuntsok Bhutia
59 Vishek Nayak   
60 Wangtchu Dukpa  *  *