St. Augustine's School, Kalimpong

 
Select your name and enter your password.

For password use your PIN number.

 
Class 9 A
1 Abhigya Dulal
2 Abiner Tamang
3 Aditya Ashis Ghatani   *
4 Aloysius Milton Gazmer
5 Aniket Mangar   *
6 Ankit Baraily
7 Avinay Chettri  *
8 Chewang Tshering Bhutia  
9 Darshan Pradhan  [BD]
10 Depanker Chhetri   *
11 Dorjee Gyaltchen Sherpa
12 Evan Pradhan
13 Laksh Kothari
14 Lyangoam Vinamra Karthak  
15 Manauv Rai
16 Manzil Ghosai 
17 Mousoom Dewri   [BD]   
18 Navodai Yug Rai   *
19 Nehal Pradhan
20 Oishik Samanta
21 Palden Bhutia   *
22 Pelzang Namdul Sherpa
23 Pempa Tshering Bhutia [BD] 
24 Prabal Gurung  [BD]   *
25 Praban Kumar Das
26 Prajwal Chettri
27 Pranab Gurung *
28 Prashant Kumar Kharga
29 Prasidh Pradhan
30 Pratham Gurung
31 Pratik Raj Basnet
32 Prayash Pradhan 
33 Ravden Ghising   *
34 Reewas Mukhia Sunwar [BD]    *
35 Rishab Pradhan   *
36 Riyad Tamang
37 Royce K Pradhan     
38 Samdrup Shah Shanker
39 Samik Pradhan
40 Sankalp Pradhan
41 Semanta Rai       
42 Shreyash Chhetri
43 Souvik Roy
44 Tanuj Goyal
45 Tenzing Sungrab Bhutia
46 Tenzing Tseten Lepcha [BD] 
47 Upendra Kujur 
48 Vayun Roka
49 Wangden Sherpa  * 
50 Wangden Tamang *
51 Yash Jindal
52 Zidane Karthak